Ηλεία
  • Εγγραφή

Την πρωΐαν χθες εις εν εκ των κεντρικών ξενοδοχείων της πόλεώς μας ηυτοκτόνησε βληθείς δια περιστρόφου εις τον κρόταφον ο σταφιδέμπορος Γεώργιος Δημοσθ. Τζαβάρας, ετών 28, καταγόμενος εκ του χωρίου Χάβαρι της Ηλείας και εγκατεστημένος από ετών οικογενειακώς εις Αμαλιάδα. Η τραγική αυτοκτονία, η οποία προκάλεσε ζωηροτάτην συγκίνησιν εις την πόλιν και ιδία μεταξύ των σταφιδικών κύκλων παρά τοις οποίοις το θύμα απελάμβανε εξαιρετικής εκτιμήσεως και συμπάθειας, έλαβε χώραν υπό τας ακολούθους συνθήκας:

   Ο αυτόχειρ είχε έλθη εξ Αμαλιάδος προ 10 ημερών προκειμένου να τακτοποιήση ωρισμένους λογαριασμούς του ενταύθα γραφείου του, το οποίον εξεπροσώπει ο κ. Τερζόπουλος, επρόκειτο δε κατ' αυτάς ν' αναχωρήση εις Αμαλιάδα.

S5 Accordion Menu

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

S5 Box

Login

Register