Καλώς ορίσατε στην αρχαιότερη ιστοσελίδα της Ηλείας, στο Αντρώνι και στην Ορεινή Ηλεία.

Είναι οι κατάφυτες διαδρομές μέσα στις βελανιδιές και στα πλατάνια στο κέντρο της Κάπελης με τις απόκρημνες πλαγιές, τα σκιερά φαράγγια με τις πολλές σπηλιές, τους καταρράκτες, τους νερόμυλους και τις νεροτριβές, με τις δροσερές πηγές και τα καθαρά ποτάμια... Με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα νόστιμα φαγητά και το καλό κρασί, τα αρχοντικά γλέντια και τους φιλόξενους κατοίκους.

Φολόη-Γιάρμενα εκδηλώσεις

Το δρυο­δάσος Φολόης κι οι άνθρωποί του 

 

Ημερίδα και έκθεση Φωτογραφίας στη γειτονική μας Φολόη (Γιάρμενα) για την προβολή και διάσωση του δρυοδάσους μας. Παράλληλα έγινε η παρουσίαση του Φωτογραφικού Μουσείου της ζωής των ανθρώπων της Γιάρμενας.

Το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε με εξαιρε­τική επιτυχία στη  Φολόη (Γιάρμενα), ημερίδα με θέμα:

 «Το δρυο­δάσος Φολόης κι οι άνθρωποί του».

Διοργανωτές της σπου­δαίας αυτής ημερίδας ο Σύλλογος Φολοητών «ο Κένταυρος» και το Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Φολόης. Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη των προβλημάτων που ταλανίζουν το περίφημο δρυοδάσος της Φολόης, οι απειλές που καθη­μερινά δέχεται, η επιτακτική ανάγκη προστασίας του και η αξιοποίησή του ως βασικού μοχλού ανάπτυξης οικοτουρι­σμού.

foloi 0004.jpg

Ξεκινώντας τις εργασίες της ημερίδας ο συντονιστής της Γιώργος Μαρκόπουλος, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκο­μένους σ' αυτήν, εξήρε τη σημασία της θεματολογίας της ημε­ρίδας «που έρχεται σε μια εποχή δύσκολη για την Ηλεία με­τά τις φωτιές του περασμένου Αυγούστου, όπου ο μοναδικός πνεύμονας που απέμεινε σ' αυτήν είναι το δρυοδάσος Φο­λόης» και τόνισε ότι «ευτύχημα όλων μας είναι ότι το δρυοδά­σος Φολόης δεν μπορεί να καεί, μπορεί όμως να αφανιστεί μερικώς ή ολικώς από την παράνομη υλοτομία...», Στη συνέ­χεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Φολοητών Αποστόλης Αθα­νασόπουλος, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρισταμένους για τη συμμετοχή τους, επεσήμανε ότι στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που τα­λανίζουν το πανέμορφο δρυοδάσος της Φολόης και η ανάγκη άμεσης προστασίας του και τόνισε ότι «το δάσος μας αργο­πεθαίνει» έχει σχεδόν μηδενική αναγέννηση. Η ανθρώπινη πα­ρέμβαση και ειδικά η ασύστολη και παράνομη υλοτόμηση το οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό του».

foloi 0046.jpg

Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς των εκπροσώπων της τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των βουλευτών, των εκπροσώπων κομμάτων και φορέων, αναγνώστηκε η εργασία του υπεύθυνου προγραμμάτων περιβάλλοντος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης Μαρτίνου Γκαίτλιχ με θέμα: «Η σημασία του δάσους για τον άνθρωπο», όπου εμπεριστατωμένα αναλύθηκαν οι κυριότερες αξίες και λειτουργίες του δάσους.

foloi 0012.jpg

Ο αντινομάρχης Ηλείας Νίκος Μιχαλόπουλος ανέπτυξε το θέμα: «Σκέψεις επί της εφαρμογής της βιο­λογικής κτηνοτροφίας και ο ρόλος της στην ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη». Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων κρύβει μια δυνα­μική που σε συνδυασμό με άλλες δράσεις και μέτρα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία και μοχλό ανάπτυξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ερήμωσης».

foloi 0048.jpg

Στη συνέχεια ο γυμνασιάρχης Λάλα Νίκος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε με λυρικό τρόπο σε ένα θαυμάσιο κομμάτι της ημε­ρίδας με θέμα: «Ο άνθρωπος κι η βελανιδιά».

«Η κατάσταση του δρυοδάσους της Φολόης  προβλήμα­τα - απειλές που αντιμετωπίζει» ήταν το θέμα που ανέπτυξε ο δασολόγος Νίκος Κανελλόπουλος. Με τα έγκυρα επι­στημονικά στοιχεία που παρουσίασε για την κατάσταση του δρυοδάσους Φολόης, φάνηκε με το πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι το θεσπέσιο δρυοδάσος Φολόης αντιμετω­πίζει σοβαρά προβλήματα ύπαρξης. Για τούτο πρέπει να λη­φθούν άμεσα μέτρα προστασίας του

foloi 0005.jpg

Για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ως βασικό μοχλό ανάπτυξης οικοτουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού μίλησε ο εκδότης- διευθυντής του περιοδικού «Φο­λόη» Μπάμπης Παπαθεοδώρου. Όπως χαρακτηριστικά είπε «σ' έναν τόπο με φυσικές ομορφιές και ξεχωριστές δραστη­ριότητες όπως το οροπέδιο Φολόης, με πληθώρα πολιτιστικών μνημείων και στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, με εν­διαφέροντα αρχιτεκτονικά σύνολα, σ' έναν τόπο... μεθυστικό, παραδοσιακό, φιλόξενο, γεμάτο πράσινο και φυσική ομορφιά ενδείκνυται η προώθηση και ανάπτυξη του οικο-αγροτουρι­σμού και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού που μπο­ρεί να ανακόψει την πορεία του μαρασμού που μαστίζει την περιοχή. Και καταλήγοντας είπε πως «μια ολοκληρωμένη με­λέτη οικο-αγροτουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει να προσδιο­ρίζει και τη δημιουργία συγκεκριμένων έργων και υπηρεσιών που θα έχουν άμεση σχέση με τα οικο-αγροτουριστικά προϊ­όντα και θα καλύπτουν κυρίως έργα και υπηρεσίες υποδομών και ανωδομών όπως η δημιουργία μικρών και διάσπαρτων σ' όλα τα χωριά καταλυμάτων εναρμονισμένων με το περιβάλλον, κέντρα εστίασης, αναψυχής και εκδηλώσεων, ανάπτυξη ερ­γαστηρίων παραδοσιακής βιοτεχνίας και λαϊκής τέχνης, κέ­ντρο πληροφόρησης και υποδοχής επισκεπτών, κέντρο περι­βαλλοντικής εκπαίδευσης, δασοβοτανικό κήπο, δίκτυο μονο­πατιών, δρόμοι ποδηλάτου, ιππασίας, μουσείο φυσικής ιστο­ρίας, λαογραφικό μουσείο, εκθεσιακό κέντρο, δασικό χωριό στην Κρυόβρυση και επιστημονικό κέντρο έρευνας της περιο­χής που θα παρακολουθεί την εξέλιξή της και θα κατευθύνει με το επιστημονικό του έργο στη σωστή ανάπτυξη».

foloi 0006.jpg

Στην ημερίδα τονίστηκε με έμφαση ότι η ενημέρωση και ευ­αισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των μαθητών και των επισκεπτών της περιοχής σε θέματα που σχετίζονται με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον θα πρέπει να αποτελέσει τον πρωταρχικό στόχο του κέντρου πληροφόρησης που έχει ήδη κατασκευαστεί στην περιοχή.

Η 7η lουνίου 2008 καταγράφεται ως μια ξεχωριστή ημέρα για τα χωριά του Οροπεδίου Φολόης και ιδιαίτερα για την πα­νέμορφη Φολόη που άντεξε μια τέτοια εκδήλωση. Οι κάτοικοι του χωριού αγκάλιασαν με μεγάλη θέρμη την εκδήλωση και συνέβαλλαν πολύ στην επιτυχία της. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι του χωριού αχάραγο πήγαν στις στάνες τους άρμεξαν και τάισαν τα ζωντανά τους και στις 10 η ώρα ήταν εκεί στην ταβέρνα «οι Κένταυροι» του Ταμπουρό­γιαννη που δονούσε η ψυχή της Φολόης. Η πλατεία του χω­ριού ορφάνεψε από ανθρώπους αφού ο καφετζής της Φολόης Τάκης Κυριακόπουλος και ο ταβερνιάρης Σωτήρης Σικοτάκης από μόνοι τους αμπάρωσαν τα μαγαζιά τους και ήλθαν στην εκδήλωση.

   Η ψυχή της Φολόης σ' όλο το μεγαλείο της.

foloi 0007.jpg

   Μετά το πέρας των ομιλιών οι προσκεκλημένοι οδηγήθη­καν στο εκθεσιακό κέντρο Φολόης, όπου ξεναγήθηκαν στην έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Το δρυοδάσος Φολόης κι οι άνθρωποί του» που μόλις άνοιξε τις πύλες της. Στους καλε­σμένους προσφέρθηκε πολυτελές μεγάλου σχήματος Λεύκωμα 180 σελίδων με φωτογραφικές μαρτυρίες από τη ζωή των κατοίκων της Φολόης απο το 1920 μέχρι το 2007 και με καταπληκτικές φωτογραφίες από την ομορφιά του περίφημου δρυοδάσους και της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας του Οροπεδίου Φολόης. Μια εξαιρετική και επι­μελημένη έκδοση, που φανερώνει την μεγάλη προσπάθειατου Συλλόγου Φολοητών "Ο κένταυρος" και του Φωτογραφι­κού Αρχείου Μουσείου Φολόης να προβάλουν τον τόπο και να παρουσιάσουν την αγνή λαϊκή ψυχή των κατοίκων του.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 7.12.2008. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κατενθουσιασμένοι οι προσκεκλημένοι  μετά την ξε­νάγηση οδηγήθηκαν στην ταβέρνα «οι κένταυροι» του πρό­σχαρου Ταμπoυρόγιαννη, όπου τους προσφέρθηκε πλούσιο γεύμα.

Πηγή: Περιοδικό  "Φολόη"


Εκτύπωση   Email

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Αναδημοσιεύσεις

Free Joomla! templates by Engine Templates