Ο Ρέπροβος σε καλά χέρια

Άρθρο της εφημερίδος "Θέση" της Ηλείας την Τρίτη 29 Μαΐου 2007 

 

 

 

arthro ths efhmeridas thesi 29-5-2007.jpg

thesi.jpgΑγ.Ανάργυρο. Avτρωνίoυ. Ο Ρέπροβος σε καλά χέρια

 

O επιμένων νικά λέει το ρη­τό και δικαιώνει απόλυτα τον κ. Παπαντωνόπουλο Κώστα (Πλιέγκα) από τ' Αντρώνι α­φού το πείσμα του να σώσει το βυ­ζαντινό ναό των Αγ. Αναργύρων στο χωριό του προκάλεσε τελικά το εν­διαφέρον της 6ης Εφορίας Βυζαντι­νών Αρχαιοτήτων. 'Έτσι, την περα­σμένη εβδομάδα επισκέφθηκε το ναό κλιμάκιο της 6ης Εφορίας Βυ­ζαντινών Αρχαιοτήτων με επικεφα­λής την αρχαιολόγο κυρία Ράλλη Α­θανασία προκειμένου να προβούν σε αυτοψία. Να θυμίσουμε πως στο ναό των Αγ. Αναργύρων σώζεται η μοναδική στην Ελλάδα αγιογραφία του σκυλοκέφαλου Ρέπροβου και άλλες σπάνιες αγιογραφίες οι ο­ποίες όμως έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες εξαιτίας της εγκατάλειψης που γνώρισαν από την Πολιτεία.

Για την ιστορία να πούμε πως ο κ. Παπαντωνόπουλος με επιστολή του πριν από δυο μήνες περίπου στην εφορία βυζαντινών αρχαιοτή­των Αχαΐας ζητούσε να ληφθούν ά­μεσα μέτρα ώστε να διασωθεί και να αναδειχθεί το μικρό βυζαντινό εκκλησάκι του Αντρωνίου. Μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ Πα­παντωνόπουλος ανέφερε ότι "Πολ­λές από τις τοιχογραφίες του ναού έχουν υποστεί από την υγρασία και την εγκατάλειψη ανεπανόρθωτες βλάβες. Στις τοιχογραφίες ξεχωρί­ζουν, στο μέσον και δεξιά του Ναού, ο Άγιος Χριστόφορος ο Ρέπροβος, με κεφάλι σκύλου και κοντά στον κυνοκέφαλο ένας δεύτερος Άγιος, με δυσανάγνωστο όνομα αλλά με ευδιάκριτο τον τίτλο του "ΚΥΝΟ­ΒΙΑΡΧΗ". Αφού καταστράφηκε ο τρούλος και η στέγη του Ναού, γύ­ρω στο 1960 επιχειρήθηκε από τους κατοίκους η επισκευή του από τοπικούς ανειδίκευτους τεχνίτες. Δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν να υποστούν πολλές τοιχογραφίες αλ­λοίωση από το σοβάτισμα και το βάψιμο. Έκτοτε ο Ναός αφέθηκε στη μοίρα του...

Επίσης, γύρω από την Εκκλησία σκάβονται μνήματα λόγω έλλειψης χώρου ταφής, τα οποία και επιδει­νώνουν την κατάσταση λόγω της συσσώρευσης υγρασίας στα θεμέ­λια".

Η αντίδραση της Εφορείας Βυζα­ντινών Αρχαιοτήτων μετά την επι­στολή του κ. Παπαντωνόπουλου θα μπορούσαμε αν πούμε ότι ήταν ά­μεση αφού όπως προείπαμε ήδη διεξήχθη αυτοψία στον χώρο και διαπιστώθηκε η παρούσα κατάστα­ση του μνημείου ώστε να προβούν οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές στις απαραίτητες ενέργειες.

Εμείς ως εφημερίδα οφείλουμε να συγχα­ρούμε τον κ. Παπαντωνόπουλο για την επιμονή και υπομονή που υπέ­δειξε σε αυτό το σημαντικό πολιτι­σμικό ζήτημα αλλά και για το μάθη­μα που μας έδωσε, ότι δηλαδή ο πο­λιτισμός και η Ιστορία του τόπου μας, μας αφορά όλους. Και η ντροπή της λήθης μάς βαραίνει όλους.

 

Εμφανίσεις 2481
Αναθεωρημένο 6 Φορές
Δημιουργήθηκε Σάββατο, 02 Ιούνιος 2007 04:11
Τροποποιήθηκε Τρίτη, 17 Μάρτιος 2009 09:18

Εκτύπωση   Email

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση