Καλώς ορίσατε στην αρχαιότερη ιστοσελίδα της Ηλείας, στο Αντρώνι και στην Ορεινή Ηλεία.

Είναι οι κατάφυτες διαδρομές μέσα στις βελανιδιές και στα πλατάνια στο κέντρο της Κάπελης με τις απόκρημνες πλαγιές, τα σκιερά φαράγγια με τις πολλές σπηλιές, τους καταρράκτες, τους νερόμυλους και τις νεροτριβές, με τις δροσερές πηγές και τα καθαρά ποτάμια... Με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα νόστιμα φαγητά και το καλό κρασί, τα αρχοντικά γλέντια και τους φιλόξενους κατοίκους.

Προτάσεις του συλλόγου «Ωλονός» για την ειδική μελέτη του οροπεδίου Φολόης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ - ΦΟΛΟΗΣ 

«ΩΛΟΝΟΣ»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ

1) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ

Η περιοχή της ορεινής Ηλείας και του οροπεδίου Φολόης με σημεία αναφοράς το δρυοδάσος Φολόης και τους ποταμούς Ερύμανθο ανατολικά και Ηλειακό Λάδωνα νοτιοδυτικά, δεν έχει παρά ελάχιστη τουριστική ανάπτυξη. Στην παραπάνω περιοχή, πέρα από το γεγονός ότι ανήκει στο δίκτυο Natura, δεν παρέχεται κάποια άλλη μορφή προστασίας. Οι αρμοδιότητες για την προστασία και τη διαχείριση της παραπάνω περιοχής μοιράζονται ανάμεσα σε Δήμους, Δασαρχεία, Περιφέρεια, Υπουργεία, χωρίς να υφίσταται κάποιος συγκεκριμένος φορέας ή επιτροπή σχεδιασμού, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δράσεις για την ανάπτυξή του και προστασία του.

Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ Η΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ένας τέτοιος φορέας ή επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπροσώπους από τις συναρμόδιες διαχειριστικές αρχές και των ενδιαφερόμενων ομάδων της τοπικής κοινωνίας (π.χ. περιβαλλοντικές ΜΚΟ, συνεταιρισμοί, σύλλογοι κ.τ.λ.) ώστε η εκπόνηση ειδικής μελέτης για το οροπέδιο Φολόης να καθορίζει με ακρίβεια όλο αυτό το πλέγμα μέτρων, που θα είναι στα πλαίσια της απαιτούμενης προβολής, ανάδειξης και κυρίως προστασίας της περιοχής.

Β. ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Προς την κατεύθυνση αυτή αρχικά θα πρέπει να γίνει μια πρώτη αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή όσον αφορά την τουριστική υποδομή, π.χ. πόσα ξενοδοχεία υπάρχουν? Τι είδους? Εάν υπάρχουν εστιατόρια, καταστήματα, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, και να εκτιμηθεί σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται παρέμβαση για την βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, ακόμα και εκείνων που προβάλλουν την ιστορία του τόπου, με έμφαση στο κατά πόσο συνδυάζουν λειτουργικότητα και αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Ένα άλλο σημείο είναι ο εμπλουτισμός τις εμπειρίας του επισκέπτη, εάν δηλαδή υπάρχουν επιπλέον δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προστεθούν στον οικοτουρισμό, όπως:

παραδοσιακή γεωργία, κτηνοτροφία, συνεταιρισμοί, δυνατότητα σύνδεσης με άλλες περιοχές για την δημιουργία δικτύων, θεματικές διαδρομές όπως ο δρόμος της ελιάς, του κρασιού κ.ά., η χαρτογράφηση και χάραξη δικτύων μονοπατιών που θα οδηγούν σε μνημεία της προβιομηχανικής τεχνολογίας, σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους , σε ποτάμια, φαράγγια, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία μουσείου φυσικής ιστορίας, λαογραφικού μουσείου, η δημιουργία δασοβοτανικού κήπου και η υιοθέτηση και προστασία ενός σπάνιου ζώου, σε κάποιο βιότοπό του, θεωρούμε ότι αποτελούν στοχευόμενες δράσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και προστασίας του οροπεδίου Φολόης.

Η προβολή της συγκεκριμένης περιοχής μέσω φυλλαδίων, διαδικτύου, παρουσίαση σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, συνεργασία με γραφεία, θα έχουν σαν σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας της τουριστικής εμπειρίας σε υψηλό επίπεδο.

Να σχεδιαστεί ένα σύστημα παρακολούθησης των επιπτώσεων των επισκεπτών και κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης, όπως λ.χ., εάν υπάρχει επάρκεια σε νερό και ενέργεια, αν υπάρχει πρόβλεψη για την αποκομιδή των σκουπιδιών, εάν υπάρχει ανάγκη φύλαξης κάποιας περιοχής, αν είναι ανάγκη να συσταθεί κώδικας ορθής συμπεριφοράς για τους επισκέπτες, κ.ά.

Για να αποδώσουν όμως αυτές οι δράσεις θα πρέπει να στηριχτούν στην ενεργό συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού, του οποίου η ενημέρωση και η κατάρτιση θα παίξουν ενεργό ρολό, ώστε να εξασφαλιστεί η σύμπραξη και η υποστήριξη στις προτεινόμενες δράσεις.

Γ. ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης, να πραγματοποιηθούν όλα τα έργα υποδομής και κυρίως να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. Κατόπιν θα πρέπει να ξεκινήσουν οι δράσεις προβολής της περιοχής.

Δ. ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η τελευταία φάση αφορά στη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας ανάπτυξης της περιοχής, μέσω της δημιουργίας ενός κέντρου έρευνας που θα παρακολουθεί και θα δίνει τις σωστές κατευθύνσεις.

2) ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 ΔΡΥΟΔΑΣΟΥΣ ΦΟΛΟΗΣ

Οι προστατευόμενες περιοχές έχουν τύχει σημαντικής επιστημονικής και κοινωνικής υποστήριξης δεδομένου ότι παρέχουν ποικίλα αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν από τα καυσόξυλα και τα φρούτα έως τα προϊόντα ξύλου και από την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος έως τις υπηρεσίες υποστήριξης της ζωής.

Ως εκ τούτου θεωρούνται αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας της ανθρωπότητας. Από την εποχή που ιδρύθηκαν οι πρώτες προστατευόμενες περιοχές, η διαχείρισή τους προσαρμόζονταν ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες αρχές διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων ενώ η σύγχρονη αντίληψη σχετικά με τη λειτουργία τους συντείνει με τις απαιτήσεις για αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία, την οποία επιδιώκει μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης.

Ουσιαστικά, η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών έχει μετατοπιστεί από την προστατευτική διαχείριση φυσικών κεφαλαίων σε μια πιο 'επιχειρηματικού τύπου' (business-like) διαχείριση. Οι προστατευόμενες δασικές περιοχές, όντας μέρος των προστατευόμενων περιοχών, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτήν τη 'μόδα'. Οι προστατευόμενες δασικές περιοχές στην Ελλάδα περιλαμβάνουν εθνικά πάρκα, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση, διατηρητέα μνημεία της φύσης, καταφύγια άγριας ζωής, ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές και εκτροφεία θηραμάτων και, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 79/409 Ε.Κ., εντάχθηκαν στο δίκτυο Φύση 2000.

Στη Μελέτη που αφορά το Οροπέδιο της Φολόης, η προστατευόμενη δασική περιοχή Φύση 2000 θα πρέπει να εξεταστεί ως προς τη δυνατότητα οργάνωσης της λειτουργίας της ως παραγωγική οικονομική μονάδα και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν βασικές αρχές και κανόνες από την οργανωτική και τη διοικητική θεωρία καθώς και από την οικονομική των επιχειρήσεων.

Με βάση την οργανωτική θεωρία, οι παραγωγικές οικονομικές μονάδες είναι συστήματα που λαμβάνουν εισροές από το περιβάλλον, τις οποίες μετασχηματίζουν με επεξεργασία σε εκροές (προϊόντα) και απόβλητα προς το περιβάλλον.

Εξετάζοντας την προστατευόμενη δασική περιοχή Φύση 2000 της Φολόης με τη συστημική προσέγγιση και με δεδομένο ότι εξετάζεται από αναπτυξιακή πλέον σκοπιά, θα προκύψει ότι αυτή σύντομα θα είναι ένα σύστημα που λαμβάνει εισροές από το περιβάλλον τις οποίες μετασχηματίζει με επεξεργασία σε εκροές (αγαθά και υπηρεσίες) προς το περιβάλλον.

Ακόμη, σύμφωνα με τη διοικητική θεωρία, οι παραγωγικές οικονομικές μονάδες επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως παραγωγική, εμπορική, χρηματοοικονομική και διοικητική λειτουργία.

Εξετάζοντας την προστατευόμενη δασική περιοχή Φύση 2000 της Φολόης θα παρατηρήσουμε ότι αυτή θα επιτελεί στο άμεσο μέλλον παραγωγική, εμπορική, χρηματοοικονομική και διοικητική λειτουργία. Επομένως, η προστατευόμενη δασική περιοχή Φύση 2000 της Φολόης θα λειτουργεί ως παραγωγική οικονομική μονάδα. Για να οργανωθεί όμως η λειτουργία της ως παραγωγική οικονομική μονάδα, θα απαιτείται η ύπαρξη οργανωτικής διάρθρωσης (οργανωτικό σχήμα).

Για την επιλογή του πλέον κατάλληλου οργανωτικού σχήματος για την περιοχή Natura στην Φολόη, θα πρέπει αρχικά να ληφθούν υπόψη ο σκοπός ίδρυσης, το μέγεθος, ο φορέας ιδιοκτησίας και ο τομέας παραγωγής της συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας της προστατευόμενης δασικής περιοχής Natura 2000.

Τα κριτήρια αξιολόγησης του αποτελεσματικότερου οργανωτικού σχήματος για τη Φολόη θα πρέπει να περιλαμβάνουν το βαθμό ευελιξίας, προσαρμοστικότητας, επάρκειας και αναλογικότητας της οργανωτικής διάρθρωσης με τη διαδικασία αναλυτικής ιεράρχησης (analytic hierarchy process, AHP).

Από την αξιολόγηση θα προκύψουν δύο εναλλακτικά οργανωτικά σχήματα: η μητρική τμηματοποίηση (matrix structure) και η λειτουργική τμηματοποίηση.

Αν επιλεγεί η μητρική τμηματοποίηση και εφαρμοστεί στην προστατευόμενη δασική περιοχή Φύση 2000 της Φολόης, θα πρέπει να αξιολογηθεί με πολυκριτηριακή ανάλυση (γραμμικό αθροιστικό μοντέλο) ως προς την καταλληλότητα, την προσαρμοστικότητα, την ευελιξία, την αειφορικότητα, την εξεύρεση κεφαλαίων και την ανατροφοδότηση (κριτήρια αξιολόγησης). Η ανάλυση ευαισθησίας θα καταδείξει αν η μητρική τμηματοποίηση είναι οργανωτικό σχήμα που 'ανταποκρίνεται' στην οργάνωση της λειτουργίας της Φολόης ως παραγωγικής οικονομικής μονάδας.

3) ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΦΟΛΟΗΣ

Τα αγροδασικά συστήματα (Α.Σ.) είναι χρήσεις γης που περιλαμβάνουν τη συνδυασμένη παραγωγή και χρήση δασοπονικών ειδών, γεωργικών καλλιεργειών ή/και κτηνοτροφικού κεφαλαίου, στην ίδια επιφάνεια γης είτε με χωρική διάταξη είτε με χρονική αλληλουχία. Παρέχουν πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών και αποτελούν μια από τις αρχαιότερες χρήσεις γης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλο τον κόσμο. Τα αγροδασικά τοπία προκύπτουν ως το συνθετικό αποτέλεσμα της αγροτικής και οικολογικής ιστορίας και αποτελούν στοιχεία πολιτισμικής κληρονομιάς.

Στο Οροπέδιο Φολόης το παραδοσιακό αγροδασικό σύστημα (Α.Σ.) κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί ή να μετατραπεί σε εντατική μονοκαλλιέργεια. Η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνισή του, με επακόλουθη απώλεια βιοποικιλότητας, σταθερότητας του οικοσυστήματος και συσσωρευμένης πολιτισμικής γνώσης. H εξέλιξη αυτή μπορεί να αποφευχθεί με διατήρηση του ενεργού και λειτουργικού Α.Σ. και αποκατάσταση του εγκαταλελειμμένου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Η ανάλυση και αξιολόγηση του Α.Σ. του Οροπεδίου της Φολόης προτείνουμε να γίνει με την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, η ανάλυση και αξιολόγηση ενός τέτοιου συστήματος θα μπορούσε να γίνει με εφαρμογές ArcGIS, Fragstats, PCA, κ.ά. σε συνδυασμό με τη λαϊκή πληροφορία (προσωπικές μαρτυρίες, τοπική βιβλιογραφία, κ.ά.), η οποία θα ενσωματώνεται ως εργαλείο ανάλυσης.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, θα πρέπει να τεθούν οι εξής στόχοι:

α) αναγνώριση και απογραφή του Α.Σ.

β) αξιολόγηση των αβιοτικών, βιοτικών και διαχειριστικών παραγόντων που επέδρασαν/επιδρούν στην παρούσα κατάστασή του και

γ) αξιολόγηση και σύγκριση με άλλα Α.Σ. με τη χρήση δεικτών τοπίου.

Ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση του Α.Σ. του Οροπεδίου της Φολόης μπορεί να γίνει με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων και ορθοφωτογραφιών.

Προτείνουμε να ακολουθήσει εκτενής έρευνα των περιβαλλοντικών (τοπογραφία, περιβαλλοντική ζώνη, έδαφος, θερμοκρασία και ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα) και κοινωνικοοικονομικών (πληθυσμός, ένταση χρήσης κ.ά.) παραγόντων που το επηρεάζουν. Τέλος, προτείνουμε να υπολογιστούν για το συγκεκριμένο Α.Σ. δείκτες α) έκτασης, πυκνότητας και περιμέτρου β) σχήματος, γ) απομόνωσης και εγγύτητας και

δ) συνδεσιμότητας, με τη χρήση του προγράμματος Fragstats.

Επιπλέον, από την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες θα προκύψουν οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν και διαμορφώνουν το Α.Σ. του Οροπεδίου της Φολόης, όπως λ.χ. οι περιβαλλοντικές συνθήκες, το πληθυσμιακό δυναμικό, η κοινωνική βάση της διαχείρισης, η χρήση του Α.Σ., η δυνατότητα διακίνησης της παραγωγής, η επάρκεια του νερού και ο ηλιασμός των θέσεων του συστήματος.

Επίσης,

• οι δείκτες τοπίου NP, LPI, AREA, SHAPE, PAFRAC, GYRATE και CONNECT μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες εγκατάλειψης του Α.Σ. του Οροπεδίου Φολόης.

• Οι δείκτες τοπίου ΕΝΝ, CA, LPI, AREA, SHAPE, PAFRAC, PROX, GYRATE και CONNECT μπορούν να αποτυπώσουν τη διάρθρωση τοπίου του Α.Σ.

• Η μέτρηση της συνδεσιμότητας του τοπίου είναι εφικτή με τη χρήση των δεικτών CONNECT και GYRATE.

• Η αποτύπωση της διάρθρωσης του τοπίου μπορεί να χρησιμεύσει ως ερμηνευτικό εργαλείο κατά τον έλεγχο της εγκατάλειψης του Α.Σ.

Η θέση του «Ωλονού» στο ζήτημα είναι ότι η αγροδασοπονία μπορεί να αποτελέσει ένα τρόπο να επιτευχθεί βελτίωση του τοπίου από περιβαλλοντικής, αισθητικής και οικονομικής άποψης. Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστούν στην πράξη οι πολιτικές τοπίου και αγροδασοπονίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διατηρηθεί το αγροδασικό τοπίο του Οροπεδίου της Φολόης και παράλληλα να δοθούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της αγροτικής περιοχής.

4) ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ

Η βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών με την ταυτόχρονη εκμετάλλευση των δασών αποτελεί κύριο σκοπό της δασικής πολιτικής στην χώρα μας και στις περισσότερες των περιπτώσεων προϋποθέτει ανθρωπογενείς επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, οι συνέπειες των οποίων πολλές φορές οδηγούν στην αλλοίωση-υποβάθμισή του. Από τις πιο σημαντικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον των ορεινών περιοχών είναι η διάνοιξη του δασικού οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο λοιπόν της βιώσιμης αξιοποίησης του δασικού οικοσυστήματος του Οροπεδίου της Φολόης, προτείνουμε να πραγματοποιείται με μετρήσιμα κριτήρια ο έλεγχος της συμβατότητας των έργων διάνοιξης με το φυσικό περιβάλλον στο Οροπέδιο Φολόης και να εκτιμάται η συμβολή της διάνοιξης και της συγκεκριμένης μεθόδου στον έλεγχο της συμβατότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής.

Κρίνουμε ότι πρέπει να εξετάζεται η ένταση των επιπτώσεων που έχουν προκαλέσει τα υφιστάμενα ή θα προκαλέσουν τα μελλοντικά έργα διάνοιξης των δασικών δρόμων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και να μετράται η απορροφητικότητά τους από αυτό.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πρέπει να τεθούν οι παρακάτω στόχοι:

α) η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής (δασοπονικές, εδαφικές, κλιματικές συνθήκες, κ.α.),

β) ο υπολογισμός των οικονομικοτεχνικών στοιχείων κατασκευής του δασικού οδικού δικτύου στην περιοχή,

γ) ο υπολογισμός της πραγματικής απόστασης μετατόπισης του ξύλου, του ποσοστού διάνοιξης του δάσους, της πραγματικής και θεωρητικής άριστης οδικής πυκνότητας,

δ) ο υπολογισμός της έντασης των επιπτώσεων που έχουν προκαλέσει τα έργα γενικής διάνοιξης στο φυσικό περιβάλλον με μετρήσιμα κριτήρια,

ε) η μέτρηση της απορροφητικότητας των επιπτώσεων από το δασικό οικοσύστημα στην ίδια περιοχή και

στ) η εξαγωγή συμπερασμάτων που οδηγούν σε προτάσεις ανάπτυξης της περιοχής του Οροπεδίου Φολόης.

Θα εφαρμοστεί με τον τρόπο αυτό ένα καινούργιο πλαίσιο ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το οποίο θα χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια (προμελέτη, μελέτη και κατασκευή) της εκτέλεσης ενός μεμονωμένου αλλά και ολόκληρων αναπτυξιακών έργων στην ευαίσθητη περιοχή του Οροπεδίου Φολόης, με απώτερο σκοπό να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να ενσωματωθούν στο κόστος κάθε έργου.

5) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ

Σκοπός της πρότασης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος λήψεως αποφάσεων, το οποίο θα συμβάλλει στην προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος του Οροπεδίου Φολόης από ανθρωπογενείς κινδύνους.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη εφαρμογή θα πρέπει να αναπτυχθεί για την μελέτη μιας περιοχής η οποία έχει υποστεί τις καταστροφικές συνέπειες μιας πυρκαγιάς.

Για την μελέτη της περιοχής του Οροπεδίου Φολόης η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει την επισκόπηση της περιοχής με την χρήση έτοιμων χαρτών και την ακόλουθη δημιουργία ψηφιακών χαρτών, οι οποίοι θα παρέχουν στον χρήστη γεωγραφικές πληροφορίες για την περιοχή.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνεται ανάλυση εδαφολογικών, μετεωρολογικών και δασοκομικών δεδομένων, δεδομένων διάβρωσης, τοπογραφικών δεδομένων και φυσιολογικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα θα προβάλλονται στον χρήστη υπό την μορφή πίνακα, ο οποίος θα προτείνει τα είδη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναδάσωση της περιοχής.

Επιπλέον, η εφαρμογή θα εντοπίζει τιμές δεδομένων εκτός φυσιολογικών ορίων και θα ενημερώνει τον χρήστη για το πρόβλημα, προκειμένου αυτός να υλοποιήσει εργασίες αποκατάστασης.

Τέλος, στα δεδομένα θα αντιστοιχίζονται συντελεστές βαρύτητας και βάσει αυτών θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των συνθηκών οι οποίες επικρατούν στην περιοχή καθώς και δημιουργία υποθετικών σεναρίων.

• Για την ανάπτυξη της εφαρμογής προτείνουμε να γίνει χρήση της αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού Visual C#, η οποία είναι ενσωματωμένη στο πακέτο Visual Studio 2005 βάσεων δεδομένων υλοποιημένων με την Microsoft Access και διασυνδεμένων με το ΣΛΑ.

• Για την ανάπτυξη του χαρτογραφικού υπόβαθρου της εφαρμογής μπορεί να γίνει χρήση του SDK (Software Developers Kit) ESRI MapObjects, το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία επιπέδων πληροφορίας (Layers) και τη διαχείριση αυτών από τον χρήστη.

• Οι χάρτες οι οποίοι θα δημιουργηθούν προτείνεται να είναι συμβατοί με την εφαρμογή ESRI ArcView.

• Τέλος η εξαγωγή των συντελεστών βαρύτητας μπορεί να γίνει με τη χρήση της Analytical Hierarchy Process (A.H.P)

6) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ ΦΟΛΟΗΣ

Πρόκειται για τον Σκίουρο (Sciurus) ή βερβερίτσα, που είναι το κοινό όνομα μικρού θηλαστικού της οικογένειας Σκιουρίδες.

Το δρυοδάσος Φολόης πριν από λίγα χρόνια φιλοξενούσε έναν σημαντικό αριθμό σκίουρων και αποτελούσε μια πολύτιμη φυσική κληρονομιά που ανήκει στον τόπο μας και σήμερα κινδυνεύει να αφανισθεί.

Πρότασή μας είναι το δρυοδάσος της Φολόης να χαρακτηρισθεί καταφύγιο προστασίας άγριας πανίδας, δηλαδή βιότοπος, με την εκπόνηση κατάλληλων μελετών όσον αφορά την προστασία, διαβίωση και αναπαραγωγή των άγριων ζώων, και ιδιαίτερα του σκίουρου που απειλείται με εξαφάνιση.

Θα μπορούσε τέλος να δημιουργηθεί χώρος επιστημονικών ερευνών για την άγρια πανίδα του δρυοδάσους, ο οποίος προτείνουμε να είναι ανοικτός σε επισκέψεις σχολείων, συλλόγων, διαφόρων φορέων κ.λπ.

7) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Προτείνουμε να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο παλαιό λατομείο αδρανών υλικών (νταμάρι) που βρίσκεται στη θέση Λακανάστα στην περιφέρεια του δ.δ. Αντρωνίου του δήμου Λασιώνος, επί της Εθνικής οδού (111) Πατρών- Τρίπολης.

Ο συγκεκριμένος χώρος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, μετά την αποχώρηση του εργοταξίου εξόρυξης αδρανών υλικών, και δυστυχώς έχει μετατραπεί σε χώρο εναπόθεσης πλήθους απορριμμάτων και διαφόρων υλικών από κατεδαφίσεις, αποτελώντας μια τεράστια εστία μόλυνσης για την περιοχή.

Η πρότασή μας αποβλέπει στο να εκπονηθεί ειδική μελέτη με σκοπό την ανέγερση λιθόκτιστου υπαίθριου Θεάτρου, κατασκευασμένου από ντόπια πέτρα προερχόμενη από το ίδιο το λατομείο.

Η πανοραμική θέση του χώρου με θέα τον Αρχαίο Λασιώνα και το υπέροχο δρυοδάσος της Φολόης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προτεινόμενη θέση υπάγεται στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και αποτελεί κομβικό σημείο για τους νομούς Ηλείας, Αχαϊας και Αρκαδίας,

αποτελούν το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα που την καθιστά ιστορικά, πολιτιστικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά ιδανική για δημιουργία χώρου εκδηλώσεων.

8) ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟΦΟΡΟ ΔΡΥ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ

Η φελλοφόρος δρυς (Quercus suber L.) θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στις αναδασωτέες εκτάσεις του Οροπεδίου Φολόης. Το κύριο προϊόν της φελλοφόρου δρυός είναι ο φελλός, που παράγεται από τον εξωτερικό φλοιό, ο οποίος αναπτύσσεται σε μεγάλο πάχος και αφαιρείται περιοδικά, αναπαραγόμενος από το δένδρο.

Η φελλοφόρος δρυς παρουσιάζει μεγάλο εύρος ανοχής σε ό,τι αφορά τις χημικές ιδιότητες του εδάφους. Τα εδάφη στα οποία φύεται και ευδοκιμεί χαρακτηρίζονται από τη μειωμένη γονιμότητα, την έκπλυση του ασβεστίου, τη χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, σε άζωτο, φωσφορικά άλατα, γενικά από τη μεγάλη συγκέντρωση καλίου. Πρόκειται για ελαφρά τυπικά αμμώδη εδάφη χαλαρής συνοχής, φτωχά σε διαλυτά θρεπτικά συστατικά, γεγονός που οφείλεται στην υψηλή διαπερατότητα και στη μειωμένη ικανότητα συγκράτησης νερού, όξινα με pΗ κυμαινόμενο μεταξύ 4, 5 και 6. Αυτά είναι τα εδάφη του Οροπεδίου Φολόης.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν φυσικές συστάδες της φελλοφόρου δρυός. Ωστόσο, πολλές περιοχές έχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή της και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τεχνητές φυτείες.

Προτείνεται η δημιουργία τεχνητών συστάδων φελλοφόρου δρυός στις αναδασωτέες εκτάσεις του Οροπεδίου Φολόης. Η φελλοφόρος δρυς θα συμβάλλει στην προστασία του εδάφους, των υδάτων, της ατμόσφαιρας, καθώς και της ποικιλομορφίας των ειδών και των χαρακτηριστικών του δασικού τοπίου του Οροπεδίου Φολόης.

9) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΞΕΡΩΝ ΔΡΥΩΝ

Πρότασή μας είναι η παραχώρηση των ξερών δένδρων από το Δασαρχείο να μην δίνεται ανεξέλεγκτα σε όποιον το ζητάει. Μία δίκαιη λύση θα ήταν να εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι σε μία λίστα και με κλήρωση να παραχωρείται το κάθε ξερό δένδρο. Άλλη λύση μπορεί να είναι, τα δένδρα να βγαίνουν στον πλειστηριασμό με απόλυτη διαφάνεια. Επίσης τα ξεραμένα δένδρα που θα βρίσκονται σε ιδιόκτητα κτήματα να μην δίνονται στους ιδιοκτήτες.

10) ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Η διάσωση και ανάδειξη του αρχαίου Λασιώνα, των Μυκηναϊκών τάφων της Παλιομποκοβίνας (Αγίας Τριάδος) και του Σκυλοκέφαλου στο Αντρώνι, προτείνουμε να περιληφθούν στις προτεραιότητες της Ειδικής Μελέτης για το Οροπέδιο Φολόης.

Ακόμη θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και μνημεία που βρίσκονται πέριξ του Οροπεδίου στον Ερύμανθο όπως είναι το σπήλαιο θέατρο του Αμαρκιανού στην Κερτίζα (Αγία Κυριακή), η Δρακότρυπα στην Κρυόβρυση, οι Ναοί (Αρχαίος και Βυζαντινός) στο Κακοταροβούνι, το Πετρωτό κλπ. Επίσης συνδέονται με την ανάδειξη της ορεινής Ηλείας τα πετρόχτιστα χωριά, τα ελατοδάση, τα δύο μοναστήρια και το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος στη Δίβρη, ο νερόμυλος και η νεροτριβή στη Μοστενίτσα (Ορεινή), η αρχαία Ψωφίδα στα Τριπόταμα και το Μοναστήρι στον Πορετσό.

11) ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΡΥΟΔΑΣΟΥΣ

Μία από τις προτεραιότητες της Ειδικής Μελέτης επιβάλλεται να είναι η φύλαξη του δάσους. Προτείνουμε να ανατεθεί είτε σε εταιρίες φύλαξης, είτε σε εθελοντές, σε χορηγούς ή περιβαλλοντικά σωματεία/συλλόγους, ή θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένας συνδυασμός των ανωτέρω εναλλακτικών.


Εκτύπωση   Email

Κεντρική Σελίδα

Ο Τόπος μας

Παράδοση

Πολυμέσα

Ιστορία

Αναδημοσιεύσεις

Free Joomla! templates by Engine Templates