ΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΘΕΛΗΤΗ, για να ακυρωθεί προξενιό.

Διατηρείται η ορθογραφία του πρωτότυπου.

Επιδίς σε ξέρο απτί καλί κε έχουμε σμήξι κάνα διο φορές και έχουμε πιη και κάμποσα ποτίρια κρασί, επέσανε στα αφτιά μου ότι προξενέβις το τσουπί σου με τον γιόργι τις βασίλενας, απτου μπέχρου. Άγκουρμάσου ρε φίλε ο γιόργις έχι μια σκατοφιλενάδα πολί ξεκολιάρα στο χοριό μου και μπεζοβγένι νιχτιάτικα και τις κουβαλάι του κόσμου τα καλούδια η παλιοξεκολιάρα τον έχι βγάλι στον δρόμο. Ο αδερφός του ο αποστόλις που έχι παρμένο την θανάσο μέρα παρά μέρα τις ρίνι και ένα μπερντάχι, με τι μπεθερά τις έχι φρίξι ο κοσμάκις και τι δεν τις έσουρε προχτές όξο από τιν εκλισία δεν σου λέο τίποτις ρε φίλε παλιοικογένια οι μουρλονταβλέοι τίρα γλίγορα να χαλάσις το προξενιό να γλιτόσι το τσουπί σου, άλο δεν σου λέο.

Εγό ροφιανές ποτέ στι ζοί μου δεν βάνω, αλά επιδίς σε εκτιμάο πήρα την απόφασι να σου το γράψο. Μι με παραξιγίσις ρε κολέγα εγό σε αγαπάο και δεν θέλο το κακό σου.

Δε σου γράφο πιος ίμε μη γίνουνε παραξιγίσις και εκτεθούμε.

Γιάσου φίλε.


Εκτύπωση   Email

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση